Leeuwarden SLIM

KUUB is in opdracht van de gemeente Leeuwarden aanjager van het energiebesparingsprogramma ‘SLIM met energie en water’. We houden ons bezig met het onderdeel ‘energiebesparing in de gebouwde omgeving’. Via bewustwording van bewoners en het activeren van de Leeuwarder bouwkolom streven we naar een forse energiebesparing in de particuliere woningvoorraad in Leeuwarden. De ondernemers in Leeuwarden zullen hierin een belangrijke rol spelen.

Inmiddels heeft, na 2 geslaagde bijeenkomsten op 18 juli en 2 november 2012, het Leeuwarder MKB de woonconsument op het netvlies en wordt er druk gewerkt aan ontzorgingsconcepten in energierenovatie. Aansluiting bij SLIM wonen met energie is hier onderdeel van.

Om de inwoners van Leeuwarden op weg te helpen hebben we met de gemeente een energieloket opgericht. Onder www.slimwoneninleeuwarden.nl kan men terecht voor een energiecheck, het aanvragen van een energieadvies en informatie over bedrijven die ze kunnen helpen met advies en/of het uitvoeren van maatregelen. Daarmee worden bewoners op het juiste spoor gezet. Het energieloket wordt op 14 februari in aanwezigheid van de bedrijven officieel gelanceerd.

 


 

Groningen :SLIM


350.000 euro rijkssubsidie voor Groningse aanpak

Op maandag 28 november heeft minister Donner 350.000 euro subsidie toegezegd voor de Groningse aanpak gericht op het energiezuiniger maken van bestaande woningen. De aanpak is ontwikkeld door vier samenwerkende bedrijven: KUUB Centrum voor Particuliere Bouw, KAW architecten en adviseurs, Noorderlings Communicatie en Building Brains en is met ondersteuning van de gemeente Groningen tot stand gekomen. Doel van de aanpak is binnen drie jaar 2500 bestaande woningen energiezuiniger te maken in de stad Groningen en een methodiek te ontwikkelen om het energiezuinig maken van woningen makkelijker te maken. Deze methodiek zal ook landelijk uitrolbaar zijn.

De ‘Groningse’ aanpak

Onder de naam ‘Groningen :SLIM wonen met energie’ worden er eenvoudige pakketten ontwikkeld waarbij de consument direct weet waar hij aan toe is en ‘ingewikkeld uitzoekwerk’ uit handen wordt genomen. De woningeigenaar weet direct wat het hem kost, wat de mogelijkheden zijn en wat het hem oplevert. De pakketten worden ontwikkeld in samenwerking met consumenten waarbij rekening wordt gehouden met (woon)wensen, planning en budget. Denk aan: energiebesparende maatregelen uit laten voeren samen met je buren, financiering waarbij de maandelijkse woonlasten gelijk blijven, goede aanbiedingen voor isoleren of maatwerk voor een bijzondere woning.

Groningen :SLIM wonen met energie

De vier partijen bundelen hun krachten onder de naam ‘Groningen :SLIM wonen met energie’. Energiebesparen in bestaande woningen vraagt om maatwerk. Maar tegelijk weten we ook dat samen optrekken vaak veel meer oplevert. Dat is de kracht van Groningen :SLIM. Onder ‘SLIM wonen met energie’ werken bedrijven, gemeenten en provincies samen om het voor woningeigenaren makkelijker te maken om hun huis energiezuinig en comfortabel te maken.

Vervolg

De komende maanden zullen de plannen verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt samengewerkt met de stad-Groninger woningbouwcorporaties en de gemeente Groningen. Het doel van Groningen :SLIM sluit aan bij de ambities en doelen van het gemeentelijk uitvoeringsprogramma ‘Groningen geeft energie’ (september 2011), waarin energiebesparing in de bestaande woningvoorraad een belangrijk thema is.

Lees het persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties