Over KUUB

Wie is KUUB?
KUUB Centrum Particuliere Bouw is in 2002 opgericht door de Vereniging van Eigenaren Oosterpoort (VHO) in samenwerking met de gemeente Groningen en woningcorporatie Nijestee. KUUB is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel groepen toekomstige bewoners te begeleiden met de ontwikkeling van hun woningen; meer kwaliteit voor een eerlijke prijs. Het betreffen locaties van ca. 20 tot 35 woningen in heel Nederland.

Wat is CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)?

Wat is CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)? - Explania

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – ‘Ontwikkel slim, bouw samen!’

De wereld van de nieuwbouw bestaat uit meer dan alleen ontwikkelaars en zelfbouwende particulieren. Daartussen bestaan allerlei overgangsvormen die een verschillende mate van keuzevrijheid aan de consument bieden. Eén van die vormen is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij wordt een groep bewoners begeleid in het gezamenlijk bouwen van hun eigen woning. Het gaat daarbij niet alleen om het zoeken naar een architect en het kiezen van een ontwerp, maar ook om het opstellen van een begroting en het sluiten van contracten met aannemers. De toekomstige bewoners behouden hun keuzevrijheid en worden vanaf het begin bij het proces betrokken. Tegelijkertijd zorgt het collectieve karakter voor een stedenbouwkundige eenheid met individuele accenten. Bovendien levert het schaalvoordeel kostenbesparingen op.

Stichting KUUB hanteert hierbij zijn eigen unieke werkwijze. Kenmerken zijn heldere contracten, een strakke planning en duidelijke beslismomenten. Dit zorgt voor transparantie, snelheid in het ontwerpproces en een grote betrokkenheid van de deelnemers. In de afgelopen jaren heeft KUUB op deze wijze door heel Nederland verscheidene projecten gerealiseerd. Inmiddels zijn er op deze wijze circa 375 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er op dit moment 80 woningen in uitvoering en nog eens 145 woningen verkeren in de ontwikkelfase.

Op de projectpagina vindt u meer informatie over lopende en gerealiseerde projecten.

Voordelen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Ontwikkelen volgens het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap levert diverse voordelen op. Hieronder worden een aantal weergegeven:

» Ontwerpen volgens uw wensen

Tijdens het ontwikkelproces bouwt KUUB regelmatig directe contactmomenten met de architect in. Dit inspireert en motiveert bewoners om hun eigen ideeën over de woning in te brengen. Tegelijkertijd brengt de architect e bewoners ook weer op bijzondere, nieuwe ideeën. Deze wisselwerking levert, met name aan de binnenkant van de huizen, een grote variatie op.

» Betrokkenheid
CPO levert betrokken bewoners op: Ze kennen elkaar al voordat ze samen aan de ontwikkeling van hun nieuwe huizen hebben gewerkt. Daardoor genieten de bewoners behalve van hun nieuwe woning, ook van de eensgezindheid en samenhang in de buurt.

» Begeleiding
KUUB ondersteunt de bewoners van het begin tot het einde van het proces. De bewoners kunnen rekenen op financiële, juridische en/of organisatorische begeleiding. Daarnaast geeft KUUB ook praktisch advies, bijvoorbeeld bij het selecteren van een architect, het opstellen van kostprijsindicaties en het maken van technische keuzes.

» Kostenvoordeel
Vanwege de projectmatige aanpak kan samen ontwikkelen een aanzienlijk kostenvoordeel opleveren. Hierdoor kan er eventueel budget vrijkomen, bijvoorbeeld voor de inzet van adviseurs, voor een extra kamer, een beetje meer tuin of een exclusievere afwerking.

» Duidelijke planning, snelle ontwikkeling
CPO-bewoners lopen bij de bebouwing van hun kavel vaak voor op het totale nieuwbouwplan. Duidelijke en goed voorbereide beslismomenten, heldere spelregels en professionele begeleiding van KUUB zorgen ervoor dat de bewoners snel hun nieuwe woningen kunnen betrekken.

Voor meer informatie over KUUB kunt u een email sturen naar contact@kuub.info of bellen naar 050-313 26 81.