Nieuws - 23 oktober 2023 door Karin

Gemeente Weststellingwerf steunt plaatselijke belangen bij de ontwikkeling van woningbouwplannen

Goed nieuws voor inwoners van de gemeente Weststellingwerf. De gemeente wil wooninitiatieven steunen en heeft hiervoor heeft een subsidieregeling vastgesteld. Met deze subsidie kunnen plaatselijke belangen een adviesbureau inhuren om de haalbaarheid van hun woningbouwplan te onderzoeken.

Een aantal dorpen wil extra woningen bouwen, zodat jongeren en ouderen in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Dit blijkt onder andere uit de dorpsvisie of woonenquête van plaatselijk belang. Deze dorpen zijn bezig om de woningbouwmogelijkheden in eigen dorp te onderzoeken. Dit vraagt veel tijd en de nodige kennis. Door een subsidie beschikbaar te stellen verwacht de gemeente dat “woningbouwplannen van dorpsbelangen sneller en beter op de haalbaarheid ervan kunnen worden getoetst en dat ze daardoor ook sneller worden uitgevoerd”, aldus dorpenwethouder Tom Hartog.

Wooninitiatief Oldeholtpade maakt gebruik van de subsidie
Een van die initiatieven die professionele begeleiding zocht om hun wooninitiatief werkelijkheid te laten worden is Plaatselijk Belang Oldeholtpade. KUUB begeleidt hen bij het haalbaarheidsonderzoek van hun plan. Henk Lugtenberg van de werkgroep Wonen van Plaatselijk Belang Oldeholtpade juicht het initiatief van de gemeente toe: “De materie is ingewikkeld en het is fijn dat wij professionele ondersteuning kunnen inhuren. Wij hopen samen met grondeigenaren en belangstellenden in het voorjaar van 2024 een goed en uitvoerbaar plan aan de gemeente voor te leggen.’’ De gemeente en het bestuur van het plaatselijk belang hebben de samenwerkingsafspraken vastgelegd, zodat er duidelijkheid is over ieders rol. Wethouder Tom Hartog en Henk Lugtenberg ondertekenden op 18 oktober de samenwerkingsovereenkomst.

Bron: Gemeente Weststellingwerf

 

 

Meer actueel