Cohousing Borgmanschool

LAIV tovert een oude school om tot een eigentijds cohousing-project

Aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat in Groningen staat de leegkomende Borgmanschool. De gemeente wil deze verkopen een groep mensen die hier gezamenlijk willen (her)ontwikkelen en zo een nieuwe, eigentijdse invulling aan het schoolgebouw kunnen geven in de vorm van ‘co-housing’.

KUUB heeft de toekomstige bewoners voor deze school geworven en begeleidt hen bij de invulling van hun woondroom en de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing. Zo is de groep LAIV ontstaan, wat staat voor Living Apart In Verbinding.

Wil je meer weten over samen bouwen in de vorm van cohousing? Of heb je andere (concrete of minder concrete) woonwensen die je graag met ons wil delen? Laat het ons weten en wellicht kunnen wij je in contact brengen met andere geïnteresseerden.

 

Opdrachtgever: Gemeente Groningen & VVE LAIV
Partners: DAAD Architecten
Dienst: Cohousing
Projectleider: Suzan Wierenga

Interview met initiatiefnemers

Ervaringsverhaal van Co en Laurens

"LAIV geeft precies aan waar we voor staan: Living Apart In Verbinding. We willen allen zelfstandig wonen, maar een aantal zaken ook gezamenlijk delen."

Enkele jaren geleden is bij Co en Laurens (foto) en een aantal vrienden de wens ontstaan om – zodra de eigen kinderen zelfstandig wonen – ‘iets’ gezamenlijk te wonen. Deze groep initiatiefnemers is op zoek gegaan naar mensen die zich konden vinden in hun visie op wonen. “Een boeiende fase, waarin bij ons allen de overtuiging is gegroeid aan de vooravond te staan van een spannende, maar ook passende stap in onze wooncarrière. Prachtig ook wanneer er een klik ontstaat tijdens de verkennende gesprekken en mensen besluiten mee te doen.”

LAIV is de naam van het initiatief
We noemen ons initiatief LAIV, wat staat voor Living Apart In Verbinding. “Dit geeft precies weer waar we voor staan: we willen allen zelfstandig wonen, maar een aantal zaken ook gezamenlijk delen. We willen samen iets betekenen, iets toevoegen. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor anderen: kinderen, vrienden en buurt. Een gastvrije plek met respect voor elkaar. Dit alles in het centrum van de stad Groningen, omdat we van de stad houden en hier volop van willen genieten. En op een locatie die karaktervol en herkenbaar is als onderdeel van de historie van de stad en die we naar eigen inzicht en naar onze wensen kunnen verbouwen en aanpassen.”

“We kijken regelmatig terug en dan zijn we trots op wat we tot nu samen hebben bereikt, dat iedereen nog aan boord is en dat we allemaal nog heel veel zin hebben in dit project.”

Dromen en doen
“Bouwen in Mede Opdrachtgeverschap is een intensief traject. Dat is logisch”, geeft Laurens aan. “Dromen is makkelijk, dit omzetten naar daden kost tijd en energie. Er speelt veel tegelijkertijd. Waar je normaal gesproken vaak in je eentje of met je partner keuzes maakt, doe je dit nu met instemming van allen. Het is de kunst om de vaart en het perspectief erin te houden, terwijl het daadwerkelijk wonen nog een tijd duurt. De mate waarin we elkaar kennen varieert, terwijl we wel belangrijke besluiten nemen. Tegelijk kijken we regelmatig terug en dan zijn we trots op wat we tot nu samen hebben bereikt, dat iedereen nog aan boord is en dat we allemaal nog heel veel zin hebben in dit project. We verdelen de werkzaamheden naar interesses en talenten, waardoor iedereen enthousiast blijft.”

En de rol van KUUB?

“De begeleiding van KUUB is heel belangrijk! KUUB brengt veel kennis mee over cohousing en CPO (juridische zaken, planning, financiën, kennis van bouwen). Dat houdt ons qua planning op de rit en de vaart erin. Om elkaar scherp te houden evalueren we elke drie maanden de toegevoegde waarde van de inzet van KUUB en wat het ons heeft gekost. Tot nu toe positieve reviews!”

“Omdat je met zoveel bent krijg je nooit alles wat je zelf wilt, maar wel vaak meer dan je ooit zelf had bedacht.”

Wat willen jullie andere mensen meegeven die overwegen een (vorm van)co-housing traject te doen?

“Houd er rekening mee dat het veel tijd kost. En neem die tijd ook. Het kopen van een huis ervaren mensen vaak als een ‘life-event’. Wij kiezen ervoor dit life-event in de vorm van cohousing aan te gaan. Neem daarbij dat – in ons geval – de verwachte aankoopdatum (van de bestaande Borgmanschool) bijna twee jaar later is dan was gepland (wat voor een aantal van ons stevige impact heeft op hun eigen planning). Dan weet je dat met deze vorm van wonen in een bijzondere dynamiek komt met elkaar. Op momenten dat het schuurt en wat moeizaam gaat, grijpen we vaak terug op ons startdocument. Daarin hebben we voor onszelf en aan elkaar de inspiratie geboden om dit traject te starten. Verder verschilt het niet zoveel van het kopen van een huis: het duurt altijd langer dan gepland, het kost meer dan gedacht en je weet niet precies hoe het gaat worden. Bij cohousing komt nog wel een ander, bijzonder aspect bij. Omdat je met zoveel mensen bent krijg je nooit alles wat je zelf wilt, maar wel vaak meer dan je ooit zelf had bedacht.