Cohousing Borgmanschool

LAIV tovert een oude school om tot een eigentijds cohousing-project

Aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat in Groningen staat de leegkomende Borgmanschool. De gemeente wil deze verkopen een groep mensen die hier gezamenlijk willen (her)ontwikkelen en zo een nieuwe, eigentijdse invulling aan het schoolgebouw kunnen geven in de vorm van ‘co-housing’.

KUUB heeft de toekomstige bewoners voor deze school geworven en begeleidt hen bij de invulling van hun woondroom en de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing. Zo is de groep LAIV ontstaan, wat staat voor Living Apart In Verbinding.

Wil je meer weten over samen bouwen in de vorm van cohousing? Of heb je andere (concrete of minder concrete) woonwensen die je graag met ons wil delen? Laat het ons weten en wellicht kunnen wij je in contact brengen met andere geïnteresseerden.

 

Opdrachtgever: Gemeente Groningen & VVE LAIV
Partners: DAAD Architecten
Dienst: Cohousing
Projectleider: Suzan Wierenga

Interview met initiatiefnemers

Borgmanschool

Cohousing in Groningen

Enkele jaren geleden is bij Co en Laurens (foto) en vrienden van hun de wens ontstaan om – zodra de eigen kinderen zelfstandig wonen – ‘iets’ gezamenlijk te ondernemen op het gebied van wonen. Deze groep initiatiefnemers is vervolgens op zoek gegaan naar mensen die zich konden vinden in hun visie op wonen. “Een boeiende fase, waarin bij ons allen de overtuiging is gegroeid aan de vooravond te staan van een spannende, maar ook passende, stap in onze wooncarrière. Prachtig ook wanneer er een klik ontstaat tijdens de verkennende gesprekken en mensen besluiten mee te gaan doen.”

Zo is uiteindelijk de groep LAIV ontstaan, wat staat voor Living Apart In Verbinding. “Dit geeft precies weer waar we voor staan: we willen allen zelfstandig wonen, maar een aantal zaken ook gezamenlijk delen. We willen samen iets betekenen, iets toevoegen. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor anderen: kinderen, vrienden en buurt. Een gastvrije plek met respect voor elkaar. Dit alles in het centrum van de stad Groningen, omdat we van de stad houden en hier volop van willen genieten. En op een locatie die karaktervol en herkenbaar is als onderdeel van de historie van de stad en die we naar eigen inzicht en naar onze wensen kunnen verbouwen en aanpassen.”

“We kijken regelmatig terug en dan zijn we trots op wat we tot nu samen hebben bereikt, dat iedereen nog aan boord is en dat we allemaal nog heel veel zin hebben in dit project.”

Als wij ze vragen hoe ze het proces tot nu toe ervaren hebben geven ze aan dat het intensief is. “Dat is opzich logisch”, geeft Laurens aan. “Dromen is makkelijk, dit omzetten naar daden kost tijd en energie. Er speelt veel tegelijkertijd. Waar je vaak in je eentje of met je een partner keuzes maakt, moet dit nu met instemming van allen. Het is de kunst om de vaart en het perspectief erin te houden, terwijl het daadwerkelijk wonen nog een tijd duurt.

De mate waarin we elkaar kennen varieert, terwijl we wel belangrijke besluiten moeten nemen. Tegelijk kijken we regelmatig terug en dan zijn we trots op wat we tot nu samen hebben bereikt, dat iedereen nog aan boord is en dat we allemaal nog heel veel zin hebben in dit project. We verdelen de werkzaamheden naar interesses en talenten, waardoor iedereen nog enthousiast blijft.

En de rol van KUUB?

“De begeleiding van KUUB is heel belangrijk! KUUB brengt veel kennis mee over cohousing en CPO (juridische zaken, planning, financiën, kennis van bouwen). Houdt ons qua planning op de rit, spreekt ons aan, houdt de vaart erin. Om elkaar scherp te houden evalueren we elke drie maanden de toegevoegde waarde van de inzet van KUUB en wat het ons heeft gekost. Tot nu toe positieve reviews!”

“Omdat je met zoveel bent krijg je nooit alles wat je zelf wilt, maar wel vaak meer dan je ooit zelf had bedacht.”

Wat zouden jullie andere mensen meegeven die overwegen ook (een vorm van) een co-housing traject te willen doen?

“Houd er rekening mee dat het veel tijd kost. En neem die tijd ook. Het kopen van een huis ervaren mensen vaak als een ‘life-event’. Wij kiezen ervoor dit life-event in de vorm van cohousing aan te gaan. Neem daarbij dat – in ons geval – de verwachte aankoopdatum (van de bestaande Borgmanschool) bijna twee jaar later is dan was gepland (wat voor een aantal van ons stevige impact heeft op hun eigen planning). Dan weet je dat met deze vorm van wonen in een bijzondere dynamiek komt met elkaar.

Op momenten dat het schuurt en wat moeizaam gaat, grijpen we vaak terug op ons startdocument. Daarin hebben we voor onszelf en aan elkaar de inspiratie geboden om dit traject te starten. Verder verschilt het niet zoveel van het kopen van een huis: het duurt altijd langer dan gepland, het kost meer dan gedacht en je weet niet precies hoe het gaat worden. Bij cohousing komt nog wel een ander, bijzonder aspect. Omdat je met zoveel bent krijg je nooit alles wat je zelf wilt, maar wel vaak meer dan je ooit zelf had bedacht.