Nieuwbouw in Jirnsum

Comfortabel en duurzaam wonen in de Douwemastrjitte

Een betaalbare woning vinden is in deze tijd niet makkelijk. Toch zet Werkgroep Woon- en Leefomgeving van Jirnsum zich hiervoor in. Inwoners van Jirnsum willen nieuwbouw in het dorp zodat starters, samenwonende stellen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en senioren in Jirnsum kunnen blijven wonen. Uit een bewonersavond en gesprekken met dorpsgenoten blijkt dat er interesse is in rijwoningen met een kap.

De woningen zijn voor kleine huishoudens voor wie comfortabel wonen belangrijk is. Bij voldoende interesse bestaat de mogelijkheid om de woningen levensloopgeschikt te maken met een slaap-en badkamer beneden.

Opdrachtgever: Werkgroep Woon- en Leefomgeving
Partners: Gemeente Leeuwarden, Wooncoöperatie Elkien en VDM
ProjectleiderSuzan Wierenga