Overschild

Bewonersbegeleiding bij versterking en sloop-nieuwbouw in het aardbevingsgebied

In het hele aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt zodat mensen er veilig kunnen wonen en werken. Een bijzondere groep adressen in de versterking is batch 1588 omdat de eigenaar verantwoordelijk is voor het laten uitvoeren van de versterking. Dat is anders dan in de rest van het versterkingsprogramma. Het gaat vaak om situaties van sloop-nieuwbouw, maar in enkele gevallen ook om versterking van de woning. Gemeente Midden-Groningen heeft KUUB gevraagd om bewoners in Overschild hierbij te begeleiden. Het gaat om de laatste tien procent bewoners, zo’n 70 adressen. Omdat het voornamelijk om vrijstaande woningen gaat, is de begeleiding per woning verschillend.

Opdrachtgever: Gemeente Midden Groningen 
Projectleider: Michiel Bastiaanse