Veiligheidsmanagement

Staat veiligheid bij jullie ook voorop?

KUUB begeleidt bedrijven, organisaties en gemeentes bij het creëren en behouden van veiligheid. Bijvoorbeeld in een gebied waar herstructurering plaatsvindt, tijdens de bouw of gewoon als onderdeel van je dagelijkse bedrijfsvoering. Veiligheid ontstaat niet door het afvinken van een lijst om aan regels te voldoen. Veiligheid kan alleen ontstaan als het een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfscultuur is waar je samen aan bouwt. Iedere dag weer.

Wil jij van onze kennis en ervaring gebruiken maken om de veiligheid binnen jouw organisatie veilig te stellen?

Integrale veiligheid (BLVC)

Tijdens het bouwen ontstaan verschillende soorten overlast. Overlast is helaas niet te voorkomen. Je kunt wél maatregelen nemen om overlast zoveel mogelijk te beperken. Hoe je dat doet, leg je vast in een BLVC-plan. Steeds meer gemeenten vereisen een BLVC-plan als voorwaarde om een vergunning te krijgen om werkzaamheden in de openbare ruimte uit te voeren. KUUB kan met jou een BLVC-plan opstellen om de uitvoering van bouwwerkzaamheden in goede banen te leiden.

Veiligheid en gezondheid

Het succes van elk bedrijf en elke organisatie wordt in de eerste plaats bepaald door de mensen die er werken. Ze zetten hun vaardigheden en talenten in om elke dag de klus te klaren. Net als het bieden van een opleiding of kansen voor persoonlijke ontwikkeling, draagt veiligheid en gezondheid bij aan gemotiveerde medewerkers. Wil jij de kans op tevreden medewerkers vergroten? Bouw met KUUB aan een veilige werkomgeving voor iedere medewerker, zodat zij het verschil kunnen blijven maken voor jouw organisatie.

Veiligheidscultuur

Met een cursus, certificering en afvinklijstjes alleen, ontstaat er nog geen veilige cultuur. Daar is meer voor nodig. Als je er erin slaagt om veiligheid een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te maken, dan zie je dat terug in dagelijkse handelingen en beslissingen van alle medewerkers. Op werkplekken waar werknemers actief bijdragen aan veiligheid en gezondheid zijn minder risico’s en gebeuren minder ongelukken. Wil jij dat ook? Met KUUB versterk jij veiligheidsgedrag van allé medewerkers.