CPO Beetsterzwaag

Gezamenlijk levensloopbestendig wonen in Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag is Stichting Koningshof in het leven geroepen om twee problemen, die nauw met elkaar samenhangen, te tackelen. Er zijn te weinig betaalbare (huur)woningen voor jongeren en te weinig passende woonvormen voor ouderen. Door de fusie van de openbare school en de christelijke school in Beetsterzwaag tot één school op een andere locatie, komen er twee locaties vrij in het dorp. Het idee is om op één van de vrijkomende locaties ‘wonen met eventuele zorg’ te gaan realiseren.

KUUB helpt Stichting Koningshof met het volledige proces van idee tot realisatie. De bedoeling is om Beetsterzwaag te verrijken met een mooi realiseerbaar plan, waarmee doorstroming in het dorp wordt bevorderd. Op die manier krijgen jongeren wellicht zicht op fraaie gezinswoningen en krijgen ouderen vanaf 55+ zicht op comfortabele, levensloopbestendige woningen. Door de levensloopbestendige woningen in een hofje te positioneren, kunnen de toekomstige bewoners elkaar waar nodig helpen.

Opdrachtgever: Stichting de Koningshof
Dienst: CPO
Projectleider: Dirk-Jan Metselaar