Hart van Opwierde

Van sloop naar nieuwbouw op dezelfde plek

In Hart van Opwierde worden 337 woningen vervangen. De woningen zijn door de aardbevingen dusdanig beschadigd dat ze worden gesloopt, en opnieuw worden gebouwd. Na de nieuwbouw keren de eigenaren terug naar hun eigen vertrouwde plek.

De woningen zijn onderverdeeld in 3 verschillende clusters. De uitvoering van de werkzaamheden vindt in stappen plaats. Het eerste cluster bestaat uit 103 drive-in woningen aan de Graaf Edzardstraat en de Opwierderweg. De uitvoering hiervan is gestart in 2023. De eigenaren van 113 woningen in het tweede cluster hebben een aannemer geselecteerd. Het gaat om de woningen aan de Wethouder Huismanlaan en Secretaris Holscherlaan. Ook deze worden vervangen. Het derde cluster bestaat uit 121 woningen aan de Burgemeester Klauckelaan, de A.T. Voslaan en de Wethouder Olthoflaan. De uitvoering van dit cluster vindt aansluitend op de andere clusters plaats.

Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta
Partners: Nationaal Coördinator Groningen
Dienst: bewonersbegeleiding en het procesmanagement