Wijkbedrijf Bilgaard

Structurele verbetering van het wonen en leven in Bilgaard

Het uitvoeren van groot onderhoud, het terugdringen van het energieverbruik en het verbeteren van de leefbaarheid van Bilgaard (Leeuwarden). In het Wijkbedrijf Bilgaard komt dit allemaal samen. KUUB werkt in Bilgaard samen met de bewoners en de Wijkvereniging aan een plezierige buurt en goede huizen.

Woningcorporatie WoonFriesland heeft de markt op een onorthodoxe wijze gevraagd om met een plan te komen om de energieprestatie en het uitrustingsniveau van circa 300 woningen in de wijk Bilgaard (Leeuwarden) te verbeteren en de leefbaarheid in de woonomgeving te versterken. Onorthodox omdat WoonFriesland de ‘Wat’ vraag stelde en de ‘Hoe’ vraag aan de markt overliet. Na een pittig selectieproces kwam het consortium Wijkbedrijf als beste naar voren. KUUB is één van de 4 bedrijven die samen het Wijkbedrijf vormen. De andere bedrijven zijn KAW, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Ekwadraat.

KUUB verzorgde de communicatie tussen deze partijen, stuurde de communicatie met de bewoners aan en betrok de eigenaren van koopwoningen in het plangebied om ook met hen energiebesparing en een betere woning te realiseren.

De innovatieve aanpak van het Wijkbedrijf is beloond met de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014.