Nieuws - 22 december 2022 door Karin

Start bouw 155 woningen in Appingedam

Afgelopen vrijdag werd de officiële start bouw gevierd van 155 ‘Bronswoningen’ in Appingedam. Dat gebeurde met de onthulling van het bouwbord, door wethouder Annelies Usmany – Dallinga.
Het project bestaat uit een collectief van eigenaren van in totaal 155 woningen, waarvan 142 woningen in het bezit zijn van particuliere eigenaren en 13 woningen in het bezit van woningcorporaties Groninger Huis en
Woongroep Marenland. Gezamenlijk hebben de eigenaren Nijhuis opdracht gegeven voor de sloop, ontwikkeling en realisatie van hun nieuwe woning. De eigenaren worden hierin, onder regie van de gemeente
Eemsdelta, bijgestaan door KUUB. De woningen vallen onder de zogenoemde batch 1588.

Tijdelijke huisvesting
De bewoners van de Ripperda- en Rengersstraat wonen nu in de tijdelijke huisvesting van Nationaal Coördinator Groningen. De verhuizing vond plaats voor de zomervakantie plaats.

Planning
Op dit moment worden de woningen in de Ripperdastraat gebouwd, de woningen in de Rengersstraat volgen. De 70 woningen van dit eerste cluster worden naar verwachting in het najaar van 2023 opgeleverd. Op dit
moment vinden de ontwerpgesprekken met Nijhuis plaats voor de 85 woningen van het tweede cluster, de Heiman Akkerstraat en de Houwerdastraat. Wanneer de woningen van het eerste cluster klaar zijn, zal het
tweede cluster aaneensluitend worden uitgevoerd.

Meer actueel