Veiligheid en Gezondheid

Een veilige en gezonde werkomgeving gaat, ondanks goede wil, niet altijd van een leien dakje. Jaarlijks gaan honderden miljoenen werkdagen verloren door ongevallen op het werk en werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Of je nu aan het hoofd staat van een grote multinational of een kleine onderneming hebt, minder ziektegevallen en minder ongevallen op het werk vertalen zich direct in gemotiveerde medewerkers én betere resultaten voor je bedrijf. Daarnaast behoort het beschermen van medewerkers tegen risico’s voor veiligheid en gezondheid bij je wettelijke verplichtingen als werkgever.

Een veilige werkomgeving

KUUB adviseert en bouwt graag aan een veilige werkomgeving voor iedere medewerker, zodat zij het verschil kunnen blijven maken voor jouw organisatie. Hieronder leggen we meer uit over onze dienstverlening.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak

We helpen graag bij het in kaart brengen en beheersbaar maken van bedrijfsrisico’s. Naast een inventarisatie van de risico’s kunnen wij advies uitbrengen over welke maatregelen je kunt nemen om ongevallen te voorkomen en te beperken. Je krijgt daarmee een instrument in handen waarmee je de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers beschermt én voldoet aan de Arbowetgeving.

Arbomanagementsysteem

Met een veiligheidsmanagementsysteem houdt je overzicht waardoor je risico’s beter kunt beheersen. Voorwaarde voor een succesvolle implementatie van zo’n systeem is dat het geïntegreerd wordt in bestaande systemen en structuren, dat het door medewerkers gedragen wordt en ondersteunend is aan de gewenste veiligheidscultuur. We zorgen vervolgens voor de juiste certificering via een certificeringsinstantie.

VCA-advies bedrijfscertificering

De VCA-certificering is een instrument om je bedrijf objectief en structureel te toetsen op Veiligheid, Gezondheid en Milieubeleid. Zo’n certificering heeft best wat voeten in de aarde. Daarom kun je KUUB inschakelen om:
  • De VCA te implementeren
  • Jaarlijkse audits te doen
  • Trainingen en cursussen op maat te geven 

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Werk je met onderaannemers aan een bouwproject? Dan is het in veel gevallen noodzakelijk om een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) te hebben. Een V&G-plan verbetert de samenwerking tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen. Op KUUB kun je bouwen en vertrouwen.