Veiligheid en Gezondheid

Een veilige en gezonde werkomgeving gaat, ondanks goede wil, niet altijd van een leien dakje. Zo gaan jaarlijks honderden miljoenen werkdagen verloren door ongevallen op het werk en werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Of je nu een middelgrote onderneming hebt of aan het hoofd staat van een groot internationaal bedrijf, minder ziektegevallen en minder ongevallen op het werk vertalen zich direct in gemotiveerde medewerkers én betere resultaten. Daarnaast behoort het beschermen van medewerkers tegen risico’s voor veiligheid en gezondheid bij je wettelijke verplichtingen als werkgever.

Een veilige werkomgeving

KUUB adviseert en bouwt graag aan een veilige werkomgeving voor iedere medewerker, zodat zij het verschil kunnen blijven maken voor jouw organisatie. Hieronder leggen we meer uit over onze dienstverlening.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak

We helpen graag bij het in kaart brengen en beheersbaar maken van bedrijfsrisico’s. Naast een inventarisatie van de risico’s kunnen wij advies uitbrengen over welke maatregelen je kunt nemen om ongevallen te voorkomen of te verminderen. Je krijgt daarmee een instrument in handen waarmee je de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers beschermt én voldoet aan de Arbowetgeving.

Arbomanagementsysteem

Met een veiligheidsmanagementsysteem houdt je overzicht waardoor je risico’s beter kunt beheersen. Om te zorgen dat zo’n veiligheidsmanagementsysteem werkt, maak je het onderdeel van bestaande systemen en structuren. Daarnaast is het noodzakelijk dat medewerkers weten wat ze moeten doen en waarom en welke gedrag bij een veilige werkcultuur hoort. Vervolgens heb je de juiste certificering nodig die je via een certificeringsinstantie kunt aanvragen.

VCA-advies bedrijfscertificering

De VCA-certificering is een instrument om je bedrijf objectief en structureel te toetsen op Veiligheid, Gezondheid en Milieubeleid. Zo’n certificering heeft best wat voeten in de aarde. Daarom kun je KUUB inschakelen om:
  • De VCA te implementeren
  • Jaarlijkse audits te doen
  • Trainingen en cursussen op maat te geven 

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Werk je met onderaannemers aan een bouwproject? Dan is het in veel gevallen noodzakelijk om een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) te hebben. Een V&G-plan verbetert de samenwerking tussen uitvoerenden op de bouwplaats en moet tijdens het bouwproces de aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden garanderen. Op KUUB kun je bouwen en vertrouwen.