Project - 24 november 2022 door Karin

In gesprek met projectleider Dirk-Jan over Buurtschap Coulissen

Dirk-Jan is projectleider bij KUUB en begeleidt collectieven op weg naar hun eigen buurt. Een van de initiatieven is Buurtschap Coulissen, een nieuw te bouwen buurt in Oostindie in Leek.

“Coulissen is een project met een groot gemeenschappelijk en landschappelijk karakter. Het groepsproces is daarom erg belangrijk. Mijn rol begint met luisteren; de wensen van de initiatiefnemers echt horen en begrijpen. Het is noodzakelijk om dat wat je met elkaar bespreekt te kunnen zien, bijvoorbeeld in schetsontwerpen. Alleen zo kom je tot de ontdekking of je hetzelfde bedoelt. De uitdaging is om initiatiefnemers, die meestal een helder plaatje in hun hoofd hebben, te laten zien wat er nog méér mogelijk is. Ik nodig hen daarom uit om zich te laten verrassen, want uit ervaring weet ik dat een architect en landschapsarchitect het idee van het collectief nóg beter kunnen maken. Soms vinden bewoners dat lastig, maar achteraf blijkt het altijd waardevol om met meerdere brillen te kunnen kijken naar een idee.”

Groepsprocessen boeien mij 
“De wisselwerking tussen mensen, hun ideeën en het groepsproces boeien mij behoorlijk. Er komt altijd een moment dat je als bewoner meer bezig bent met je eigen woning of tuin dan met het collectief. Bij Coulissen speelt het landschappelijke karakter een belangrijke rol in het plan.” De privétuinen zijn ondergeschikt aan het collectief, waar bloemrijk gras, inheemse bomen en struiken de sfeer bepalen. Daarvoor krijg je wel een buurthuis en de mogelijkheid voor een moestuin, speeltuin voor de kinderen of terras voor terug. “Dat spreekt niet iedereen aan, hebben we gemerkt tijdens de eerste informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden en dat is ook helemaal niet erg. Zulke keuzes maken is niet altijd makkelijk; dan schuurt het even. Als toekomstige bewoners elkaar dan al goed kennen, kom je daar samen best vlot uit. Want als je elkaar beter kent, kun je meer van elkaar hebben en beter omgaan met verandering.”

Coulissen Leek Buurtschap duurzaam wonen

Gemeente al vroeg betrokken
Het stedenbouwkundige plan en het landschappelijke karakter is samen met de gemeente, de initiatiefnemers en de betrokken architect VDP en landschapsarchitect LAOS ontstaan. Gemeente Westerkwartier was dus al vroeg betrokken. “Dat is belangrijk bij collectieve ontwikkelingen. Het is fijn als een gemeente ruimte biedt aan collectief ontwikkelen en actief meedenkt bij het bouwen van een buurt. Nu bouwmaterialen schaars zijn en de energieprijzen flink zijn gestegen, lopen bouwkosten verder op. Voor Coulissen betekent het dat we opnieuw naar de tekentafel zijn gegaan om te kijken of er nog wat valt aan te passen. Ook zijn we in gesprek met andere aannemers. Door korte lijnen met de gemeente, kunnen we zo’n verandering in het proces beter opvangen.”

Meer woongeluk
“Ik ben er dan ook van overtuigd dat je met een groep enthousiaste mensen die al vroeg betrokken is, een woon- en leefomgeving krijgt die twee keer zo goed is als wanneer je als bewoner instapt bij een standaard projectontwikkeling.” Bij Coulissen gaan we de komende periode verder om een stevige groep te vormen. In december is er een volgende informatiebijeenkomst. Nieuwsgierig naar Buurtschap Coulissen? Er zijn nog wat kavels vrij.

 

 

Meer actueel