Bronswoningen

Van Brons naar Briljant in Appingedam

Door aardbevingsschade zijn 155 woningen uit de zogenaamde Batch 1588 (ook wel bekend als de ‘Bronswoningen’) in Appingedam aangemerkt als sloop/nieuwbouw-woningen. Door de beschadigde huizen te vervangen door nieuwe, aardbevingsbestendige woningen, krijgen eigenaren een veilige woning op hun vertrouwde plek, aangepast aan hun wensen.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen en de Gemeente Eemsdelta. KUUB is door de gemeente gevraagd om als procesmanager op te treden en de bewoners tijdens het hele project te begeleiden. Inmiddels is Nijhuis B.V. door de eigenaren gekozen als uitvoerend aannemer; in samenwerking met de Groningse architect De Deur in Huis zullen zij de nieuwe, toekomstbestendige woningen gaan bouwen.

Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta & NCG
Partners: De Deur in Huis, Nijhuis Bouw B.V.
Dienst: Proces- & bewonersbegeleiding
Procesbegeleider: Suzan Wierenga