CPO Oldeholtpade

20 starters- en levensloopgeschikte woningen in een Fries dorp

In het Friese dorp Oldeholtpade is de werkgroep Wonen vanuit de Plaatselijk Belang actief. De werkgroep Wonen heeft inwoners gevraagd naar de behoefte aan nieuwbouw in het dorp. Daaruit blijkt dat deze behoefte er is; met name aan starters- en levensloopgeschikte woningen. Een groep dorpsbewoners heeft zich inmiddels aangemeld als belangstellende. Daarom is de werkgroep Wonen nu een woonplan aan het ontwikkelen en KUUB begeleidt hen daarbij. Het plan zal in eerste instantie voorzien in de woningbehoefte vanuit het dorp; er zal gebouwd worden voor bewoners die uit het dorp komen, of een (historische) binding met het dorp hebben.

Vanuit de gemeente wordt het initiatief ondersteund en is aangegeven dat er ruimte is voor het bouwen van ca. 20 woningen.

Opdrachtgever: Werkgroep Wonen van Plaatselijk Belang
Dienst: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Projectleider: Sharla Oostra